Eriosyce > Eriosyce aspillagaeScientific name:
Eriosyce aspillagae
Synonyms:
Echinocactus aspillagae, Neochilenia aspillagae, Neoporteria aspillagae, Pyrrhocactus aspillagae.

There are 0 Eriosyce aspillagae in the collections:
 

^

Contacto