Parodia scopa ssp. neobuenekeri

Parodia > Parodia scopa ssp. neobuenekeri

Fotografía tomada por kuky

Fotografía tomada por D.Polo

Fotografía tomada por kuky


Similar Species

Parodia erubescens
Parodia erubescens
Parodia ottonis
Parodia ottonis
Parodia maasii
Parodia maasii
  
Scientific name:
Parodia scopa ssp. neobuenekeri
Synonyms:
Notocactus neobuenekeri.


There are 10 Parodia scopa ssp. neobuenekeri in the collections:
Collecion de kuky Collecion de D.Polo Collecion de Conelithops Collecion de juancarlossanz Collecion de billy
Collecion de margim02 Collecion de quique Collecion de Nana Collecion de georgi80 Collecion de ovejus

Contact