Stomatium niveum

Stomatium > Stomatium niveum

Fotografía tomada por Juanmanuel-S-M-


Similar Species

Aloinopsis setifera
Aloinopsis setifera
  
Scientific name:
Stomatium niveum
Synonyms:
.


There are 2 Stomatium niveum in the collections:
Collecion de MayteDenia Collecion de Juanmanuel-S-M-

Contact