A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -
R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Genus

Obregonia denegrii 17 identifications

  Synonyms:

Operculicarya decaryi 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Ophthalmophyllum friedrichiae 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia acaulis 0 identifications

  Synonyms:
    - Consolea acaulis

No Photo
No Photo
Opuntia aciculata 8 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia engelmannii subsp. aciculata
    - Opuntia engelmannii var. aciculata
    - Opuntia flexospina
    - Opuntia lindheimeri var. aciculata

Opuntia anacantha 14 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia canina
    - Opuntia kiskaloro
    - Opuntia retrorsa
    - Opuntia roborensis
    - Opuntia utikilio
    - Platyopuntia vitelliniflora

Opuntia apurimacensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia arechavaletae 5 identifications

  Synonyms:

Opuntia assumptionis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia atrispina 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia atropes 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia atrovirens 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia auberi 3 identifications

  Synonyms:
    - Nopalea auberi

Opuntia aurantiaca 38 identifications

  Synonyms:

Opuntia aurea 1 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia basilaris var. aurea
    - Opuntia erinacea var. aurea

No Photo
No Photo
Opuntia aureispina 2 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia macrocentra var. aureispina

Opuntia azurea 2 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia basilaris 18 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia basilaris var. brachyclada
    - Opuntia brachyclada
    - Opuntia whitneyana

Opuntia basilaris var. longiareolata 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia longiareolata

No Photo
No Photo
Opuntia basilaris var. treleasei 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia treleasei

No Photo
No Photo
Opuntia bella 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia bensonii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia bisetosa 1 identifications

  Synonyms:

Opuntia boldinghii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia bonplandii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia borinquensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia brachyclada subsp. humistrata 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia basilaris var. humistrata
    - Opuntia humistrata

No Photo
No Photo
Opuntia bravoana 2 identifications

  Synonyms:

Opuntia cantabrigiensis 1 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia cuija
    - Opuntia engelmannii var. cuija
    - Opuntia lindheimeri var. cuija

Opuntia canterae 7 identifications

  Synonyms:

Opuntia caracassana 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia wentiana

No Photo
No Photo
Opuntia cardiosperma 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia chaffeyi 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia chlorotica 1 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia palmeri

No Photo
No Photo
Opuntia cognata 0 identifications

  Synonyms:
    - Platyopuntia cognata

No Photo
No Photo
Opuntia colubrina 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia crassa 5 identifications

  Synonyms:

Opuntia crystalenia 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia cubensis 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia antillana
    - Opuntia ochrocentra

No Photo
No Photo
Opuntia curassavica 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia darrahiana 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia deamii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia decumbens 2 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia decumbens var. scheinvariana
    - Opuntia heliae
    - Opuntia maxonii
    - Opuntia puberula

Opuntia delaetiana 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia elata var. delaitiana

No Photo
No Photo
Opuntia depressa 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia dillenii 23 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia melanosperma
    - Opuntia stricta var. dillenii

Opuntia discolor 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia durangensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia echios 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia zacana

No Photo
No Photo
Opuntia echios var. gigantea 2 identifications

  Synonyms:

Opuntia eichlamii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia ekmanii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia elata 28 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia alko-tuna
    - Opuntia chakensis
    - Opuntia pyrrhantha
    - Platyopuntia interjecta
    - Platyopuntia pyrrhantha

Opuntia elata fma. monstruosa 2 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia elatior 5 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia bergeriana
    - Opuntia nigricans

No Photo
No Photo
Opuntia elizondoana 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia ellisiana 2 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia lindheimeri var. ellisiana

Opuntia engelmannii 4 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia alta
    - Opuntia cacanapa
    - Opuntia chisosensis
    - Opuntia dillei
    - Opuntia engelmannii var. alta
    - Opuntia engelmannii var. cacanapa
    - Opuntia engelmannii var. subarmata
    - Opuntia engelmannii var. texana
    - Opuntia lindheimeri var. chisosensis
    - Opuntia lindheimeri var. subarmata
    - Opuntia lindheimeri var. tricolor
    - Opuntia subarmata
    - Opuntia texana
    - Opuntia tricolor

Opuntia engelmannii var. linguiformis 11 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia lindheimeri var. linguiformis
    - Opuntia linguiformis

Opuntia erinacea 9 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia erinacea var. hystricina
    - Opuntia erinacea var. ursina
    - Opuntia hystricina
    - Opuntia hystricina var. ursina
    - Opuntia polyacantha var. erinacea
    - Opuntia ursina

Opuntia excelsa 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia feroacantha 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia ficus-indica 50 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia arcei
    - Opuntia chinensis
    - Opuntia cordobensis
    - Opuntia vulgaris

Opuntia fragilis 7 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia brachyarthra
    - Opuntia drummondii
    - Opuntia fragilis var. brachyarthra
    - Opuntia pusilla
    - Opuntia tracyi

Opuntia fuliginosa 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia galapageia 2 identifications

  Synonyms:

Opuntia guatemalensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia guilanchi 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia helleri 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia galapageia var. helleri

No Photo
No Photo
Opuntia hitchcockii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia hondurensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia howeyi 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia huajuapensis 1 identifications

  Synonyms:

Opuntia humifusa var. humifusa 9 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia ammophila
    - Opuntia austrina
    - Opuntia calcicola
    - Opuntia compressa var. ammophila
    - Opuntia compressa var. austrina
    - Opuntia humifusa var. ammophila
    - Opuntia humifusa var. austrina
    - Opuntia impedata

Opuntia hyptiacantha 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia chavena
    - Opuntia cretochaeta
    - Opuntia nigrita

No Photo
No Photo
Opuntia inaequilaterlis 0 identifications

  Synonyms:
    - Platyopuntia inaequilaterlis
    - Platyopuntia inaequilaterlis var. angustior

No Photo
No Photo
Opuntia inaperta 0 identifications

  Synonyms:
    - Nopalea inaperta

No Photo
No Photo
Opuntia infesta 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia insularis 1 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia galapageia var. insularis

No Photo
No Photo
Opuntia jaliscana 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia jamaicensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia joconostle 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia karwinskiana 0 identifications

  Synonyms:
    - Nopalea karwinskiana

No Photo
No Photo
Opuntia lagunae 3 identifications

  Synonyms:

Opuntia lasiacantha 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia rzedowskii

No Photo
No Photo
Opuntia leucotricha 13 identifications

  Synonyms:

Opuntia lilae 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia limitata 0 identifications

  Synonyms:
    - Platyopuntia limitata

No Photo
No Photo
Opuntia littoralis 3 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia occidentalis var. littoralis
    - Opuntia semispinosa

No Photo
No Photo
Opuntia lutea 0 identifications

  Synonyms:
    - Nopalea guatemalensis
    - Nopalea lutea

No Photo
No Photo
Opuntia macrocentra 11 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia gosseliniana
    - Opuntia macrocentra var. minor
    - Opuntia shreveana
    - Opuntia violacea
    - Opuntia violacea var. castetteri
    - Opuntia violacea var. gosseliniana
    - Opuntia violacea var. macrocentra

Opuntia macrorhiza 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia macrorhiza subsp. pottsii 1 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia ballii
    - Opuntia delicata
    - Opuntia filipendula
    - Opuntia macrorhiza var. pottsii
    - Opuntia pottsii
    - Opuntia setispina
    - Opuntia tenuispina

Opuntia martiniana 1 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia littoralis var. martiniana
    - Opuntia macrocentra var. martiniana

No Photo
No Photo
Opuntia maxima 3 identifications

  Synonyms:

Opuntia megacantha 5 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia amyclaea
    - Opuntia castillae
    - Opuntia incarnadilla

No Photo
No Photo
Opuntia megapotamica 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia salagria

No Photo
No Photo
Opuntia megarhiza 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia megasperma 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia microdasys cv. caress 7 identifications

  Synonyms:

Opuntia microdasys cv. sinamonbany 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia microdasys fma. albispina 141 identifications

  Synonyms:

Opuntia microdasys fma. crestada 32 identifications

  Synonyms:

Opuntia microdasys ssp. rufida 76 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia herrfeldtii
    - Opuntia lubrica
    - Opuntia microdasys var. rufida
    - Opuntia rufida
    - Opuntia rufida var. tortiflora

Opuntia microdasys ssp. rufida fma. monstruosa 54 identifications

  Synonyms:

Opuntia microdasys subsp. microdasys 155 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia macrocalyx
    - Opuntia microdasys var. laevior
    - Opuntia microdasys var. minor
    - Opuntia microdasys var. pallida

Opuntia mieckleyi 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia monacantha 43 identifications

  Synonyms:

Opuntia monacantha fma. monstruosa 102 identifications

  Synonyms:

Opuntia monacantha fma. variegada 39 identifications

  Synonyms:

Opuntia monacantha fma. variegada crestada 4 identifications

  Synonyms:

Opuntia monacantha fma. variegada monstruosa 106 identifications

  Synonyms:

Opuntia montevideensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia nejapensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia neochrysacantha 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia nuda 1 identifications

  Synonyms:
    - Nopalea nuda

No Photo
No Photo
Opuntia orbiculata 24 identifications

  Synonyms:

Opuntia oricola 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia pailana 8 identifications

  Synonyms:

Opuntia paraguayensis 12 identifications

  Synonyms:

Opuntia parviclada 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia penicilligera 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia pennellii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia phaeacantha 4 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia angustata
    - Opuntia chihuahuensis
    - Opuntia discata
    - Opuntia dulcis
    - Opuntia engelmannii var. discata
    - Opuntia laevis
    - Opuntia megacarpa
    - Opuntia mojavensis
    - Opuntia phaeacantha var. brunnea
    - Opuntia phaeacantha var. chihuahuensis
    - Opuntia phaeacantha var. discata
    - Opuntia phaeacantha var. flavispina
    - Opuntia phaeacantha var. laevis
    - Opuntia phaeacantha var. major
    - Opuntia phaeacantha var. nigricans
    - Opuntia phaeacantha var. spinosibacca
    - Opuntia procumbens
    - Opuntia superbospina
    - Opuntia zuniensis

Opuntia pilifera 1 identifications

  Synonyms:

Opuntia pinkavae 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia pittieri 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia pituitosa 0 identifications

  Synonyms:
    - Platyopuntia pituitosa

No Photo
No Photo
Opuntia polyacantha 12 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia missouriensis
    - Opuntia missouriensis var. rufispina
    - Opuntia missouriensis var. trichophora
    - Opuntia polyacantha var. rufispina
    - Opuntia polyacantha var. trichophora
    - Opuntia trichophora
    - Tunas polyacantha

Opuntia polyacantha var. hystericina 3 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia erinacea var. rhodantha
    - Opuntia erinacea var. xanthostemma
    - Opuntia rhodantha
    - Opuntia rhodantha var. xanthostemma
    - Opuntia xanthostemma

Opuntia prasina 3 identifications

  Synonyms:

Opuntia pubescens 1 identifications

  Synonyms:
    - Cereus nanus
    - Opuntia depauperata
    - Opuntia hoffmannii
    - Opuntia pascoensis
    - Opuntia pestifer
    - Opuntia tayapayensis
    - Platyopuntia nana

No Photo
No Photo
Opuntia pumila 1 identifications

  Synonyms:

Opuntia pycnantha 2 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia margaritana
    - Opuntia pycnantha var. margaritana

Opuntia pyriformis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia quimilo 9 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia distans
    - Platyopuntia quimilo

Opuntia quitensis 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia macbridei
    - Opuntia macbridei var. orbicularis
    - Platyopuntia quitensis

No Photo
No Photo
Opuntia rastrera 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia lucens

No Photo
No Photo
Opuntia repens 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia rileyi 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia ritteri 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia robinsonii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia robusta 9 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia camuessa
    - Opuntia gorda
    - Opuntia guerrana
    - Opuntia larreyi
    - Opuntia robusta var. guerrana
    - Opuntia robusta var. larreyi

Opuntia salmiana 62 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia albiflora
    - Opuntia ipatiana
    - Opuntia spegazzinii

Opuntia salvadorensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia sanguinea 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia santarita 7 identifications

  Synonyms:

Opuntia saxicola 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia galapageia var. saxicola

No Photo
No Photo
Opuntia scheeri 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia schickendantzii 6 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia cochabambensis
    - Opuntia conjungens
    - Platyopuntia conjungens

Opuntia schumannii 3 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia securigera 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia soederstromiana 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia dobbieana

No Photo
No Photo
Opuntia spinulifera 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia candelabriformis
    - Opuntia heliabravoana

No Photo
No Photo
Opuntia spraguei 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia stenarthra 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia stenopetala 1 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia glaucescens

No Photo
No Photo
Opuntia streptacantha 2 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia cardona
    - Opuntia pachona

Opuntia stricta 3 identifications

  Synonyms:
    - Cephalocereus strictus
    - Cereus mollis
    - Cereus nigricans
    - Cereus strictus
    - Consolea bahamana
    - Opuntia anahuacensis
    - Opuntia inermis

No Photo
No Photo
Opuntia strigil 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia subsphaerocarpa 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia sulphurea 49 identifications

  Synonyms:
    - Platyopuntia brachyacantha

Opuntia tapona 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia angustata var. comonduensis
    - Opuntia comonduensis

No Photo
No Photo
Opuntia taylori 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia tehuacana 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia tehuantepecana 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia dillenii var. tehuantepecana

No Photo
No Photo
Opuntia tenuiflora 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia tomentosa 6 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia icterica
    - Opuntia macdougaliana
    - Opuntia oblongata
    - Opuntia tomentella
    - Opuntia tomentosa var. hernandezii
    - Opuntia velutina var. macdougaliana

Opuntia triacantha 0 identifications

  Synonyms:
    - Cactus triacanthos
    - Opuntia abjecta
    - Opuntia militaris

No Photo
No Photo
Opuntia tuna 1 identifications

  Synonyms:
    - Cactus tuna

No Photo
No Photo
Opuntia tuna fma. monstruosa 4 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia turbinata 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia undulata 2 identifications

  Synonyms:

Opuntia urbaniana 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia velutina 0 identifications

  Synonyms:
    - Opuntia affinis
    - Opuntia nelsonii
    - Opuntia velutina var. affinis

No Photo
No Photo
Opuntia viridirubra 0 identifications

  Synonyms:
    - Platyopuntia viridirubra

No Photo
No Photo
Opuntia wetmorei 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia wilcoxii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Opuntia zebrina fma. reticulata 15 identifications

  Synonyms:

Orbea cucullata 1 identifications

  Synonyms:

Orbea distincta 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbea dummeri 4 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbea halipedicola 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbea lutea 9 identifications

  Synonyms:
    - Orbeopsis lutea

Orbea orientalis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbea parviloba 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbea pulchella 2 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbea schweinfurthii 1 identifications

  Synonyms:
    - Pachycymbium schweinfurthii

No Photo
No Photo
Orbea semitubiflora 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbea semota 5 identifications

  Synonyms:
    - Stapelia semota

No Photo
No Photo
Orbea speciosa 6 identifications

  Synonyms:

Orbea variegata 107 identifications

  Synonyms:
    - Stapelia variegata
    - Stapelia variegata var. brevicornis
    - Stisseria variegata

Orbea wissmannii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orbeanthus hardyi 3 identifications

  Synonyms:

Orbeopsis melanantha 6 identifications

  Synonyms:

Oreocereus celsianus 118 identifications

  Synonyms:
    - Cereus celsianus
    - Oreocereus bruennowii
    - Oreocereus celsianus var. bruennowii
    - Oreocereus maximus
    - Oreocereus neocelsianus
    - Oreocereus neocelsianus var. ruficeps
    - Pilocereus bruennowii
    - Pilocereus celsianus

Oreocereus celsianus fma. monstruosa 1 identifications

  Synonyms:

Oreocereus doelzianus 22 identifications

  Synonyms:
    - Morawetzia doelziana
    - Morawetzia doelziana f. calva
    - Morawetzia doelziana var. calva
    - Morawetzia doelziana var. fuscatispina
    - Morawetzia sericata

Oreocereus doelzianus fma. crestada 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Oreocereus fossulatus 7 identifications

  Synonyms:
    - Cleistocactus fossulatus
    - Oreocereus pseudofossulatus
    - Pilocereus fossulatus

Oreocereus hempelianus 0 identifications

  Synonyms:
    - Arequipa hempeliana
    - Echinocactus rettigii
    - Echinopsis hempeliana
    - Oreocereus rettigii

No Photo
No Photo
Oreocereus leucotrichus 6 identifications

  Synonyms:
    - Morawetzia varicolor
    - Oreocereus hendriksenianus
    - Oreocereus knizei

Oreocereus ritteri 0 identifications

  Synonyms:
    - Oreocereus celsianus var. ritteri
    - Oreocereus hendriksenianus var. densilanatus
    - Oreocereus hendriksenianus var. spinosissimus

No Photo
No Photo
Oreocereus tacnaensis 0 identifications

  Synonyms:
    - Oreocereus varicolor var. tacnaensis

No Photo
No Photo
Oreocereus trollii 76 identifications

  Synonyms:
    - Oreocereus crassiniveus
    - Oreocereus irigoyenii

Oreocereus varicolor 1 identifications

  Synonyms:
    - Oreocereus celsianus var. varicolor
    - Oreocereus horridispinus

Ornithogalum dubium 2 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orostachys aggregata 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orostachys furusei 2 identifications

  Synonyms:

Orostachys iwarenge 4 identifications

  Synonyms:

Orostachys japonica 9 identifications

  Synonyms:

Orostachys malacophylla subsp. malacophylla 0 identifications

  Synonyms:
    - Sedum malacophyllum
    - Umbilicus malacophyllus

No Photo
No Photo
Orostachys spinosa 2 identifications

  Synonyms:
    - Cotyledon erubescens
    - Cotyledon spinosa
    - Crassula spinosa
    - Orostachys erubescens
    - Sedum erubescens
    - Sedum spinosum
    - Umbilicus erubescens
    - Umbilicus spinosus

Oroya baumannii var. baumannii 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Oroya borchersii 0 identifications

  Synonyms:
    - Echinocactus borchersii
    - Oroya borchersii var. fuscata

No Photo
No Photo
Oroya peruviana 36 identifications

  Synonyms:
    - Echinocactus peruvianus
    - Oroya gibbosa
    - Oroya gibbosa var. citriflora
    - Oroya laxiareolata
    - Oroya laxiareolata var. pluricentralis
    - Oroya neoperuviana
    - Oroya neoperuviana var. depressa
    - Oroya neoperuviana var. ferruginea
    - Oroya neoperuviana var. tenuispina
    - Oroya peruviana var. depressa
    - Oroya peruviana var. pluricentralis
    - Oroya subocculta
    - Oroya subocculta var. albispina
    - Oroya subocculta var. fusca

Ortegocactus macdougallii 19 identifications

  Synonyms:

Orthophytum gurkenii 2 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Orthopterum coegana 1 identifications

  Synonyms:

Oscularia caulescens 2 identifications

  Synonyms:

Oscularia steenbergensis 0 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Othonna capensis 20 identifications

  Synonyms:
    - Othonna crassifolia

Othonna clavifolia 6 identifications

  Synonyms:

Othonna euphorbioides 1 identifications

  Synonyms:

Othonna herrei 3 identifications

  Synonyms:

Othonna quercifolia 2 identifications

  Synonyms:

Othonna retrorsa 1 identifications

  Synonyms:

Othonna sonchifolia 1 identifications

  Synonyms:

Othonna triplinervia 1 identifications

  Synonyms:

Oxalis articulata 8 identifications

  Synonyms:

Oxalis articulata f. crassipes 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Oxalis deppei 4 identifications

  Synonyms:

Oxalis megalorrhiza 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Oxalis pes caprae 2 identifications

  Synonyms:

Oxalis pes caprae fma. pleniflora 1 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Oxalis spiralis 4 identifications

  Synonyms:

No Photo
No Photo
Oxalis triangularis 10 identifications

  Synonyms:

Oxalis triangularis subsp. papilionacea 1 identifications

  Synonyms:


^

Contacto