Haageocereus limensis

Haageocereus > Haageocereus limensis

Fotografía tomada por Kaktus-grys

Fotografía tomada por Avonia

Fotografía tomada por antonia


Similar Species

Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Echinopsis calochlora
Echinopsis calochlora
Weberbauerocereus johnsonii
Weberbauerocereus johnsonii
  
Scientific name:
Haageocereus limensis
Synonyms:
Haageocereus achaetus, Haageocereus acranthus, Haageocereus acranthus var. crassispinus, Haageocereus acranthus var. metachrous, Haageocereus clavispinus, Haageocereus deflexispinus, Haageocereus lachayensis, Haageocereus limensis var. andicola, Haageocereus limensis var. brevispinus, Haageocereus limensis var. deflexispinus, Haageocereus limensis var. metachrous, Haageocereus limensis var. zonatus, Haageocereus olowinskianus, Haageocereus olowinskianus var. repandus, Haageocereus olowinskianus var. rubriflorior, Haageocereus olowinskianus var. subintertextus, Haageocereus pseudoacranthus, Haageocereus zonatus.


There are 25 Haageocereus limensis in the collections:
Collecion de marcoantonio10 Collecion de Melissaneff Collecion de valeria106631 Collecion de ferdyfg Collecion de Kaktus-grys
Collecion de Avonia Collecion de Luis Felipe Collecion de Avonia Collecion de Damian73 Collecion de antoniajesus
Collecion de Hector Olvera Collecion de Marco Leonardo Collecion de Cactaceo21 Collecion de Emilio V Collecion de Juanmanuel-S-M-
Collecion de Edemichelis Collecion de Bosch Collecion de quique Collecion de antonia Collecion de cesarschuster
Collecion de marcelok Collecion de margim02 Collecion de opelinski Collecion de Cheyenne Collecion de pincho_villa

Contact